An1err's Think Club - You Can'T Get Quicker Than An An1Err Fitter.

kilremmar

Det finns mycket som tillverkas av vulkat gummi, bl a kilremmar, transportband, drivremmar, gummiduk, och rullar. Vulkning är en förkortning av ordet vulkanisering, som avser en process där rågummi och finfördelat svavel värms upp och omvandlas från en kladdig massa till ett stabilt material med hög elasticitet och draghållfasthet. Det finns olika sorters gummi som används till väldigt olika saker. Idag har gummi ersatts av material som silikon och plast, vilka ibland defineras som gummi i alla fall, men inte har något att göra med rågummi. Mycket att hålla reda på.